Film, animation, video

Tartu muinsuskaitseala väärtused

18. veebruaril 2020 toimus Tartu Ülikooli muuseumis Tartu muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek, mis keskendus Tartu vanalinna muinsuskaitseala väärtustele.

Koosoleku sissejuhatuseks andis arhitektuuriajaloolane Leele Välja ülevaate Tartu muinsuskaitseala kujunemisest ja väärtustest.

Koosoleku kutsus kokku Muinsuskaitseamet.

Lisainfo: www.muinsuskaitseamet.ee/tartukaitsekord

Next Post

Previous Post

© 2024 Plankfilm

Theme by Anders Norén