Kinokompanii Karlovas

Tartu Muusikakool

Reklaamklipp Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolile.

Video idee ja teostus: Tartu Muusikakooli õpilased ja õpetajad
Muusika tegi: Algis Pauljukaitis (Tartu Muusikakool)
Juhendas: Urmas Reisberg

Klipp valmis mitmepäevase õpitoa käigus, kus õpilased mõtlesid ise välja reklaami idee, kirjutasid selle stsenaariumiks ning viisid läbi filmimise. Seda rahastas Euroopa Sotsiaalfond meetmest “Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”.

Kooli koduleht: tmk.ee

Next Post

Previous Post

© 2023 Plankfilm

Theme by Anders Norén